tr en

  • Tüm insanların yaşam kalitesini arttırmak için sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek, teknolojiyi insanlığın gelişimi için kullanmak,
  • Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza karşı dürüst olmak,
  • Faaliyetlerimizi; ekonomik gelişim, çevreyi koruma ve sosyal eşitlik çerçevesinde geliştirmek,
  • Eğitimi ve deneyimiyle yenilikçi çözümler üreten, takımın bir ferdi olduğunu ve sorgulayan, sürekli gelişen ve geliştiren insan kaynağı yaratmak,
  • Çözüm üretmek, uygulamak ve geliştirmek için var olmak,
  • Sürekli gelişim ile “elimizden geleni değil olması gerekeni” yapmak,
  • Müşteri beklentilerini aşarak, müşteriyi memnun etmek,
  • Kurumsal ticari faaliyetlerimize ve bireysel ilişkilerimize değer katmak,
  • Faaliyetlerini sistem ve standartlara bağlamış bir kurum olmak, kurum içinde merkezi demokratik bir yönetim anlayışı ile çalışmak.